โ„น๏ธ Algemene infomatie over modules

Op de volgende pagina's vindt u een beschrijving van al onze modules. We hebben ons best gedaan om ze zo begrijpelijk en compleet mogelijk te houden. Vanwege de grootte van LSSM is dit echter niet altijd gemakkelijk.

Als u suggesties voor verbetering heeft, kunt u deze zoals altijd naar ons opsturen - of zelfs zelf aanpassen.

Modules die niet werken in Mapkit

Zoals beschreven in de uitleg van de Appstore, zijn er modules die helaas niet compatibel zijn met het kaarttype Mapkit. Dit zijn de volgende modules:

And these settings:

LSSM V.3 vs. LSSM V.4

Hieronder hebben we een lijst van de features van V.3 op een rijtje gezet en waar je ze in V.4 kunt vinden. In principe willen we alle functies van V.3 in de loop van de tijd in V.4 integreren!

Functie V.3Module V.4Instelling V.4Wijzigingen / Notities
AaoSearchUitgebreid meldingsvensterInzetvoorstellen zoeken
aaoZaehlerUitgebreid meldingsvensterInzetvoorsteltellers
allianceMissionlistShareUitgebreide meldingenlijstDeel meldingen
centermapVerbeterde KaartCentreer kaart
ClockKlok
creditserweiterungCredits uitbreiding
dashboardDashboard
displayUserIdUser-ID
EventsmissionUitgebreide meldingenlijstSeizoensmeldingen markeren
extendedBuildingUitgebreide gebouwweergave
heatmapHeatmap
iconFilterAanpasbare gebouwenlijst
keyboardAlertSneltoetsen
missionDateUitgebreid meldingsvensterGeneratietijd
missionHelperInzethelper
missionKeywordUitgebreid meldingsvensterMeldingstrefwoord
MissionOutUitgebreide meldingenlijstMeldingen inklappen
Notification_AlertNotificaties
overviewOverzicht
Redesign01Redesign
releaseNotes
ShareAlliancePostAlarmeren, delen en posten
showChatButtonAboveChat verbeteringenToont the chatgeschiedenis knop boven de chat
showNotTransportButtonAboveUitgebreid meldingsvensterMeer knoppen om patiรซnten te ontslaan
statusCountStatusteller
statusDispatchingVerbeterde spraakaanvragen
sumDailyMissionsTotaalweergave dagsamenvatting
tailoredTabsUitgebreid meldingsvensterVoertuigcategorieรซn
WachenHoverStatiKorte gebouwinformatie

Modules only in V3

These Modules will be integrated into V4, but it will still take some time to integrate them.

ModuleNotities
DestinationFilter
DoctorRadioCall
FMS5InMap
fms7Target
geoBorders
Layout01
Layout02
Layout03
Layout04
RenameFZ
saveVGE
searchMissions
showBackAlarmAbove
verbandsverwaltung
WachenplanungOnMap

New Modules in V4

These Modules are new in V4.

ModuleBeschrijvingNotities
Algemene verbeteringenHiermee kun je algemene verbeteringen activeren, zoals klikbare links in het spel.
Berichten-templatesMaak je eigen templates voor privรฉ berichten en in de chat.
Chat verbeteringenVoegt een aantal nuttige verbeteringen in de chat toe.
LSSMAQL ConsoleEen console voor de API-zoektaal LSSMAQL, welke nog in ontwikkeling isEen experiment, nog steeds in een erg onstabiele alpha fase.
Niet herladenVoorkom met deze module dat het venster opnieuw wordt geladen als je op bepaalde knoppen drukt.Deze module is nog in ontwikkeling, meer functies worden toegevoegd.
OpleidingenoverzichtVoegt een samenvatting toe aan de "Opleidingen" pagina.
Verbeterde POIVergemakkelijkt het plaatsen van POI's door middel van kleine, handige functies