Uitgebreide gebouwweergave

Voegt nuttige functies toe aan je gebouwen.

Deze module heeft instellingen! Voel je vrij om het naar eigen smaak aan te passen.

Deze module biedt diverse nuttige functies in het gebouwenscherm. Hierna zullen deze kort worden toegelicht.

Uitgebreide voertuigenlijst

De functie breidt de voertuigenlijst uit met nuttige functies waarvan je sommige kan uitzetten. Zie hieronder voor de mogelijkheden.

Voertuigtype

Laat het voertuig type en indien beschikbaar het eigen voertuigtype zien in een kolom achter de naam.

Snel status veranderen

Met deze functie kan je snel tussen status 5 en status 6 wisselen door op de status te klikken.

Knop voor personeel toewijzen

Voegt naast de "Bewerken" knop (potloodje) een knop voor personeel toewijzen toe.

Personeel

Deze functie geeft het huidige, toegewezen en maximale personeel weer, daarnaast kan het getal voor toegewezen personeel nog een rode kleur krijgen als het minder is als het maximum of groen als het gelijk is aan het maximum.

Hieronder een voorbeeld van de bovenstaande functies: Voertuig

Personeel benodigd

Laat zien hoeveel personeel minimaal en maximaal nodig is voor de voertuigen.

Personeel Benodigd

Personeelssamenvatting

Geeft in het personeelsoverzicht een samenvatting van hoeveel personen welke opleiding(en) hebben. In de linkertabel zie je per combinatie hoeveel personeel die combinatie heeft en in de rechtertabel zie je per opleiding hoeveel personeel die opleiding heeft.

Personeelssamenvatting

Verbeterd personeel toewijzen

Geeft een optie om het personeel zonder de juiste opleiding te verbergen.

Laat uitbreidingen direct zien

Laat direct de status van alle uitbreidingen zien in het gebouwenscherm.

Uitbreidingen

Aantal gebouwen van hetzelfde type

Geeft in de navigatieknoppen weer hoeveel gebouwen van hetzelfde type er voor en na zijn.

Gebouwen van hetzelfde type

Snelle selectie van de meldkamer

Deze optie geeft een dropdown van je meldkamers, waardoor je die makkelijk kan wisselen in het gebouw.

Snelle meldkamer selectie