Appstore 🛒

Appstoren er en av de sentrale elementene av LSS Manager. Her kan du (de-)aktivere en hver utvidelse individuelt. En kort beskrivelse av enhver utvidelse er også å finne i Appstore, slik at du kan få bedre innsikt i utvidelsen uten å måtte aktivere den først. Wikiartikkelen for enhver utvidelse er lenket i den lille blå i.

Changes

Dersom du har ulagrede endringer, dukker det opp en advarsel.

Support of the map type "MapKit"

Det er noen moduler som ikke støttes når MapKit er valgt som karttype. Det er fordi enkelte funksjoner som vi benytter oss av ikke er tilgjengelig. En komplett liste av modulene det gjelder finnes på ℹ️ General information on modules. På grunn av dette er ikke alle utvidelser tilgjengelig for MapKit brukere.