Sbírka aplikací 🛒

Sbírka aplikací je klíčovým prvkem LSS Managera. Ve sbírce můžete aktivovat nebo deaktivovat jednotlivé moduly. U každého modulu je ve sbírce aplikací stručný popis. Prostřednictvím malého modrého i můžete otevřít wiki stránku přímo ve hře.

Změny

Sbírku aplikací nemůžete uložit bez uložení změn.

Podpora "MapKit" typu mapy.

Nachází se zde několik modulů, které nepodporují typ mapy MapKit. Důvodem je, že MapKit neposkytuje některé funkce pro správnou fuknci modulů. Kompletní list těchto modulů najdete na ℹ️ Základní informace o modulech.

Z důvodu omezení MapKitu Operačního střediska můžete pro plnou funkčnost změnit typ mapy na "OpenStreetMap".