Innstillinger ⚙ī¸âš™ī¸

Innstillingene til alle modulene styres sentralt i innstillingene. Bare innstillingene til aktive moduler kan endres.

Det er planlagt ÃĨ legge til en mulighet for ÃĨ eksportere og importere innstillingene som i LSSM V.3. I tillegg vil vi tilby muligheten til ÃĨ lagre innstillinger profilbundet i nÃĻr fremtid. Dette betyr at innstillingene ikke lenger er enhetsbundet.

Endringer

SÃĨ snart du avslutter innstillingene og har lagret endringene, vil spillet lastes inn pÃĨ nytt for enkelt ÃĨ bruke alle innstillingene. Hvis du har endringer som ikke er lagret, kan du ikke lukke innstillingene, du fÃĨr en liten hintmelding.

Tilbakestill innstillingene

Forsiktig: Hvis du tilbakestiller innstillingene, kan de ikke gjenopprettes uten tidligere eksport!