Ulepszone budynki

Dodaje przydatne funkcje do budynków.

This module has settings! Feel free to customize it to your liking.

Ten moduł oferuje różne przydatne funkcje w oknie budynku.

Obszerna lista pojazdów

Ten moduł dodaje dodatkowe informacje do listy pojazdów.

Typ pojazdu

Pokazuje typ pojazdu i, jeśli jest dostępny, własny typ pojazdu w kolumnie po nazwie pojazdu.

Szybko zmień status

Pozwala to na szybką zmianę stanu 6 (niedostępny) i z niego, klikając wskaźnik stanu.

Przycisk przypisania personelu

Dodaje to kolejny przycisk obok przycisku edycji (ołówka), który prowadzi bezpośrednio do przypisania personelu do tego pojazdu.

Personel

Wyświetla ilość obecnego, przydzielonego i maksymalnego personelu. Możesz również pokolorować liczbę przydzielonych pracowników na czerwono, jeśli liczba jest niższa niż maksymalna liczba personelu, a na zielono, jeśli jest równa.

Lista pojazdów

Przegląd budynków

Wymagany personel

Pokazuje liczbę pracowników wymaganych dla pojazdów na tej stacji.

Potrzebny personel

Zmiana CPR

Pozwala to na szybką zmianę CPR, do którego przypisany jest budynek.

Zmiana CPR

Budynki tego samego typu

Pokazuje na przyciskach nawigacyjnych, ile budynków tego samego typu znajduje się przed i po.

Przyciski nawigacyjne

Rozszerzenia

Wyraźnie pokazuje stan wszystkich rozszerzeń.

Rozszerzenia