Wiki 🇨🇿 v4.6.2

stable: 4.6.2+20220928.0730

beta: 4.6.2+20221003.1939

Our Discord-Server: United Dispatch

LSSM-Server-Statusopen in new window

Game-Online-Statusopen in new window

O LSSM

LSS MANAGER V.4 je rozšíření pro hru Operacni-stredisko.czopen in new window a její další jazykové verze.

S tímto rozšířením je do hry přidána Sbírka aplikací, která umožňuje využívat moduly. Samostatně si zde vyberete, které moduly chcete aktivovat.

Pro lepší stabilitu hry nejsou načítány neaktivní moduly.

Instalace 📥

Užíváním LSSM souhlasíte se sběrem metadat.

Tabulku kompatibilních prohlížečů s LSSM naleznete v našich FAQ

LSSM na mobilních telefonech

Nezajišťujeme používání LSSM na mobilech. Pokud Firefox na mobilu povoluje doplňky, nemůžeme zaručit funkcionalitu.

Oficiální podpora mobilních prohlížečů není plánována.

Krok 1: Instalace Tampermonkey

Nainstaluj doplněk Tampermonkey do tvého prohlížeče.

BrowserLink
ChromeDownload
FirefoxDownload
OperaDownload

Pro ostatní prohlížeče můžete stáhnout Tampermonkey na tampermonkey.netopen in new window.

Warning

Berte prosím na vědomí, že nepodporujeme: starší prohlížeče, mobilní prohlížeče, Microsoft Edge nebo Internet Explorer.

Krok 2: Uživatelský script

Pokud byl Tampermonkey úspěšně nainstalován do Vašeho prohlížeče, můžete kliknout ZDE nebo vytvořit nový uživatelský script s následujícím obsahem:

// ==UserScript==
// @name     LSS-Manager V.4
// @version   4.6.2-CZ-DK-DE-AU-GB-US-ES-MX-FI-FR-IT-JP-KR-NO-NL-PL-BR-PT-RO-RU-SK-SE-TR-UA
// @author    The LSSM-Team: Aisaka, Sanni, Jan (jxn_30), Ron31
// @description LSSM V4 is a Script-Collection for Leitstellenspiel, Missionchief, Meldkamerspel and its other language versions.
// @namespace  https://lss-manager.de/
// @homepage   https://v4.lss-manager.de/docs/
// @downloadURL https://v4.lss-manager.de/lssm-v4.user.js
// @updateURL  https://v4.lss-manager.de/lssm-v4.user.js
// @supportURL  https://v4.lss-manager.de/docs/en_US/error_report
// @icon     https://v4.lss-manager.de/docs/img/lssm.png
// @match    https://www.operacni-stredisko.cz/*
// @match    https://policie.operacni-stredisko.cz/*
// @match    https://www.alarmcentral-spil.dk/*
// @match    https://politi.alarmcentral-spil.dk/*
// @match    https://www.leitstellenspiel.de/*
// @match    https://polizei.leitstellenspiel.de/*
// @match    https://www.missionchief-australia.com/*
// @match    https://police.missionchief-australia.com/*
// @match    https://www.missionchief.co.uk/*
// @match    https://police.missionchief.co.uk/*
// @match    https://www.missionchief.com/*
// @match    https://police.missionchief.com/*
// @match    https://www.centro-de-mando.es/*
// @match    https://www.centro-de-mando.mx/*
// @match    https://www.hatakeskuspeli.com/*
// @match    https://poliisi.hatakeskuspeli.com/*
// @match    https://www.operateur112.fr/*
// @match    https://police.operateur112.fr/*
// @match    https://www.operatore112.it/*
// @match    https://polizia.operatore112.it/*
// @match    https://www.missionchief-japan.com/*
// @match    https://www.missionchief-korea.com/*
// @match    https://www.nodsentralspillet.com/*
// @match    https://politiet.nodsentralspillet.com/*
// @match    https://www.meldkamerspel.com/*
// @match    https://politie.meldkamerspel.com/*
// @match    https://www.operatorratunkowy.pl/*
// @match    https://policja.operatorratunkowy.pl/*
// @match    https://www.operador193.com/*
// @match    https://www.jogo-operador112.com/*
// @match    https://policia.jogo-operador112.com/*
// @match    https://www.jocdispecerat112.com/*
// @match    https://www.dispetcher112.ru/*
// @match    https://www.dispecerske-centrum.com/*
// @match    https://www.larmcentralen-spelet.se/*
// @match    https://polis.larmcentralen-spelet.se/*
// @match    https://www.112-merkez.com/*
// @match    https://www.dyspetcher101-game.com/*
// @run-at    document-idle
// @grant    GM_info
// @grant    unsafeWindow
// ==/UserScript==
/* global I18n, user_id */
"use strict";var _a,loadLSSM=function(){var e=document.createElement("script");e.src="".concat("https://v4.lss-manager.de/","core.js?_=").concat((new Date).getTime(),"&uid=").concat(I18n.locale,"-").concat(user_id),e.setAttribute("type","module"),e.setAttribute("async",""),unsafeWindow["".concat("lssmv4","-GM_Info")]=JSON.parse(JSON.stringify(GM_info)),document.body.append(e)};if((!window.frameElement||(null===(_a=window.frameElement)||void 0===_a?void 0:_a.src.startsWith("https")))&&!window.location.pathname.match(/^\/users\//u)&&"undefined"!=typeof user_id&&"undefined"!=typeof I18n)if(window!==window.parent&&window.parent.hasOwnProperty("".concat("lssmv4","-redesign-lightbox"))){var redesignTriggerEvent_1="".concat("lssmv4","-redesign-iframe-trigger-lssm-load");window.parent.addEventListener(redesignTriggerEvent_1,loadLSSM),window.addEventListener("pagehide",(function(){return window.parent.removeEventListener(redesignTriggerEvent_1,loadLSSM)})),window.parent["".concat("lssmv4","-redesign-lightbox")].src=new URL(window.location.href).toString()}else loadLSSM();

Krok 3: Aktivace

Indikátorem LSSM je zeleně zvýrazněný text LSSM V.4, který se nachází v pravém horním rohu hry Operační středisko. Pokud nemůžete tento indikátor nalézt, klikněte na ikonku tampermonkey ve Vašem prohlížeči a zkontrolujte, zda je přepínač pro LSS-manager nastaven na Povoleno.

Pokud máte jakékoli problémy, neváhejte kontaktovat Podporu.