Wiki 🇨🇿 v4.7.12

stable: 4.7.12+20240424.1909 Online Status for stableopen in new window

beta: 4.7.12+20240518.1039 Online Status for betaopen in new window

Our Discord-Server: United Dispatch

LSSM-Server-Statusopen in new window

Game-Online-Statusopen in new window

O LSSM

LSS MANAGER V.4 je rozšíření pro hru Operacni-stredisko.czopen in new window a její další jazykové verze.

S tímto rozšířením je do hry přidána Sbírka aplikací, která umožňuje využívat moduly. Samostatně si zde vyberete, které moduly chcete aktivovat.

Pro lepší stabilitu hry nejsou načítány neaktivní moduly.

Instalace 📥

Užíváním LSSM souhlasíte se sběrem metadat.

Tabulku kompatibilních prohlížečů s LSSM naleznete v našich FAQ

LSSM na mobilních telefonech

Nezajišťujeme používání LSSM na mobilech. Pokud Firefox na mobilu povoluje doplňky, nemůžeme zaručit funkcionalitu.

Oficiální podpora mobilních prohlížečů není plánována.

Krok 1: Instalace Tampermonkey

Nainstaluj doplněk Tampermonkey do tvého prohlížeče.

BrowserLink
ChromeDownload
FirefoxDownload
OperaDownload

Pro ostatní prohlížeče můžete stáhnout Tampermonkey na tampermonkey.netopen in new window.

Warning

Berte prosím na vědomí, že nepodporujeme: starší prohlížeče, mobilní prohlížeče nebo Apple Safari.

Krok 2: Uživatelský script

Pokud byl Tampermonkey úspěšně nainstalován do Vašeho prohlížeče, můžete kliknout ZDEopen in new window nebo vytvořit nový uživatelský script s následujícím obsahem:

// ==UserScript==
// @name     LSS-Manager V.4
// @version   4.7.12-CZ-DK-DE-AU-GB-US-ES-MX-FI-FR-IT-JP-KR-NO-NL-PL-BR-PT-RO-RU-SK-SE-TR-UA
// @author    The LSSM-Team: Sanni, Jan (jxn_30), Ron31, Crazycake
// @description LSSM V4 is a Script-Collection for Leitstellenspiel, Missionchief, Meldkamerspel and its other language versions.
// @namespace  https://lss-manager.de/
// @homepage   https://docs.lss-manager.de/
// @downloadURL https://v4.lss-manager.de/lssm-v4.user.js
// @updateURL  https://v4.lss-manager.de/lssm-v4.user.js
// @supportURL  https://docs.lss-manager.de/en_US/error_report
// @icon     https://docs.lss-manager.de/img/lssm.png
// @match    https://www.operacni-stredisko.cz/*
// @match    https://policie.operacni-stredisko.cz/*
// @match    https://www.alarmcentral-spil.dk/*
// @match    https://politi.alarmcentral-spil.dk/*
// @match    https://www.leitstellenspiel.de/*
// @match    https://polizei.leitstellenspiel.de/*
// @match    https://www.missionchief-australia.com/*
// @match    https://police.missionchief-australia.com/*
// @match    https://www.missionchief.co.uk/*
// @match    https://police.missionchief.co.uk/*
// @match    https://www.missionchief.com/*
// @match    https://police.missionchief.com/*
// @match    https://www.centro-de-mando.es/*
// @match    https://www.centro-de-mando.mx/*
// @match    https://www.hatakeskuspeli.com/*
// @match    https://poliisi.hatakeskuspeli.com/*
// @match    https://www.operateur112.fr/*
// @match    https://police.operateur112.fr/*
// @match    https://www.operatore112.it/*
// @match    https://polizia.operatore112.it/*
// @match    https://www.missionchief-japan.com/*
// @match    https://www.missionchief-korea.com/*
// @match    https://www.nodsentralspillet.com/*
// @match    https://politiet.nodsentralspillet.com/*
// @match    https://www.meldkamerspel.com/*
// @match    https://politie.meldkamerspel.com/*
// @match    https://www.operatorratunkowy.pl/*
// @match    https://policja.operatorratunkowy.pl/*
// @match    https://www.operador193.com/*
// @match    https://www.jogo-operador112.com/*
// @match    https://policia.jogo-operador112.com/*
// @match    https://www.jocdispecerat112.com/*
// @match    https://www.dispetcher112.ru/*
// @match    https://www.dispecerske-centrum.com/*
// @match    https://www.larmcentralen-spelet.se/*
// @match    https://polis.larmcentralen-spelet.se/*
// @match    https://www.112-merkez.com/*
// @match    https://www.dyspetcher101-game.com/*
// @run-at    document-idle
// @grant    GM_info
// @grant    unsafeWindow
// ==/UserScript==
/* global I18n, user_id */
const e=()=>{const e=document.createElement("script");e.src=`https://v4.lss-manager.de/core.js?_=${Math.floor(Date.now()/6e5)}&branch=${localStorage.getItem("lssmv4_branch")??"stable"}`;e.setAttribute("type","module");e.setAttribute("async","");unsafeWindow["lssmv4-GM_Info"]=JSON.parse(JSON.stringify(GM_info));document.body.append(e)};if((!window.frameElement||window.frameElement?.src.startsWith("https"))&&!/^\/users\//u.test(window.location.pathname)&&"undefined"!=typeof user_id&&"undefined"!=typeof I18n)if(window!==window.parent&&window.parent.hasOwnProperty("lssmv4-redesign-lightbox")){const t="lssmv4-redesign-iframe-trigger-lssm-load";window.parent.addEventListener(t,e);window.addEventListener("pagehide",(()=>window.parent.removeEventListener(t,e)));window.parent["lssmv4-redesign-lightbox"].src=new URL(window.location.href).toString()}else e();

Krok 3: Aktivace

Indikátorem LSSM je zeleně zvýrazněný text LSSM V.4, který se nachází v pravém horním rohu hry Operační středisko. Pokud nemůžete tento indikátor nalézt, klikněte na ikonku tampermonkey ve Vašem prohlížeči a zkontrolujte, zda je přepínač pro LSS-manager nastaven na Povoleno.

Pokud máte jakékoli problémy, neváhejte kontaktovat Podporu.