Wiki 🇸🇪 v4.7.12

stable: 4.7.12+20240610.1509 Online Status for stableopen in new window

beta: 4.7.12+20240614.0730 Online Status for betaopen in new window

Our Discord-Server: United Dispatch

LSSM-Server-Statusopen in new window

Game-Online-Statusopen in new window

Om LSSM

LSS-MANAGER V.4 är ett tillägg för larmcentralen-spelet.seopen in new window och dess andra språkversioner.

Med den här tillägget läggs en appstore till i spelet, vilket möjliggör användning av plugins. Alla funktioner är modulära - du kan bestämma vad du vill aktivera, till den sista modulen.

Plugins som inte är aktiverade laddas inte heller - detta gör administrationen mycket lätt förstås och ger bättre prestanda.

Installation 📥

Genom att använda LSSM samtycker du till att vi samlar in metadata. Du kan hitta mer information om detta på Metadata

En tabell med vilken webbläsare LSSM är kompatibel finns i vår FAQ

Använda LSSM på din mobiltelefon

Officiellt stöder vi inte en mobilversion. Webbläsaren Firefox erbjuder dock möjligheten att använda tillägg även i sin mobilversion. Ändå garanterar vi inte en attraktiv design eller full funktionalitet för mobila webbläsare.

Officiellt stöd för mobilwebbläsare är för närvarande inte planerat.

Steg 1: Tampermonkey

Om du ännu inte har installerat Tampermonkey i din webbläsare måste du fortfarande göra det. Här är en översikt över länkar för de vanligaste webbläsarna:

BrowserLink
ChromeDownload
FirefoxDownload
OperaDownload

För andra webbläsare kan du ladda ner Tampermonkey på tampermonkey.netopen in new window.

Warning

Observera att vi inte officiellt stöder äldre webbläsare, mobilwebbläsare och Apple Safari. Stöd för dessa webbläsare är därför varken garanterat eller troligt.

Steg 2: Användarskript

Om Tampermonkey lyckades installeras i din webbläsare kan du antingen klicka häropen in new window eller skapa en nytt användarskript med följande innehåll:

// ==UserScript==
// @name     LSS-Manager V.4
// @version   4.7.12-CZ-DK-DE-AU-GB-US-ES-MX-FI-FR-IT-JP-KR-NO-NL-PL-BR-PT-RO-RU-SK-SE-TR-UA
// @author    The LSSM-Team: Sanni, Jan (jxn_30), Ron31, Crazycake
// @description LSSM V4 is a Script-Collection for Leitstellenspiel, Missionchief, Meldkamerspel and its other language versions.
// @namespace  https://lss-manager.de/
// @homepage   https://docs.lss-manager.de/
// @downloadURL https://v4.lss-manager.de/lssm-v4.user.js
// @updateURL  https://v4.lss-manager.de/lssm-v4.user.js
// @supportURL  https://docs.lss-manager.de/en_US/error_report
// @icon     https://docs.lss-manager.de/img/lssm.png
// @match    https://www.operacni-stredisko.cz/*
// @match    https://policie.operacni-stredisko.cz/*
// @match    https://www.alarmcentral-spil.dk/*
// @match    https://politi.alarmcentral-spil.dk/*
// @match    https://www.leitstellenspiel.de/*
// @match    https://polizei.leitstellenspiel.de/*
// @match    https://www.missionchief-australia.com/*
// @match    https://police.missionchief-australia.com/*
// @match    https://www.missionchief.co.uk/*
// @match    https://police.missionchief.co.uk/*
// @match    https://www.missionchief.com/*
// @match    https://police.missionchief.com/*
// @match    https://www.centro-de-mando.es/*
// @match    https://www.centro-de-mando.mx/*
// @match    https://www.hatakeskuspeli.com/*
// @match    https://poliisi.hatakeskuspeli.com/*
// @match    https://www.operateur112.fr/*
// @match    https://police.operateur112.fr/*
// @match    https://www.operatore112.it/*
// @match    https://polizia.operatore112.it/*
// @match    https://www.missionchief-japan.com/*
// @match    https://www.missionchief-korea.com/*
// @match    https://www.nodsentralspillet.com/*
// @match    https://politiet.nodsentralspillet.com/*
// @match    https://www.meldkamerspel.com/*
// @match    https://politie.meldkamerspel.com/*
// @match    https://www.operatorratunkowy.pl/*
// @match    https://policja.operatorratunkowy.pl/*
// @match    https://www.operador193.com/*
// @match    https://www.jogo-operador112.com/*
// @match    https://policia.jogo-operador112.com/*
// @match    https://www.jocdispecerat112.com/*
// @match    https://www.dispetcher112.ru/*
// @match    https://www.dispecerske-centrum.com/*
// @match    https://www.larmcentralen-spelet.se/*
// @match    https://polis.larmcentralen-spelet.se/*
// @match    https://www.112-merkez.com/*
// @match    https://www.dyspetcher101-game.com/*
// @run-at    document-idle
// @grant    GM_info
// @grant    unsafeWindow
// ==/UserScript==
/* global I18n, user_id */
const e=()=>{const e=document.createElement("script");e.src=`https://v4.lss-manager.de/core.js?_=${Math.floor(Date.now()/6e5)}&branch=${localStorage.getItem("lssmv4_branch")??"stable"}`;e.setAttribute("type","module");e.setAttribute("async","");unsafeWindow["lssmv4-GM_Info"]=JSON.parse(JSON.stringify(GM_info));document.body.append(e)};if((!window.frameElement||window.frameElement?.src.startsWith("https"))&&!/^\/users\//u.test(window.location.pathname)&&"undefined"!=typeof user_id&&"undefined"!=typeof I18n)if(window!==window.parent&&window.parent.hasOwnProperty("lssmv4-redesign-lightbox")){const t="lssmv4-redesign-iframe-trigger-lssm-load";window.parent.addEventListener(t,e);window.addEventListener("pagehide",(()=>window.parent.removeEventListener(t,e)));window.parent["lssmv4-redesign-lightbox"].src=new URL(window.location.href).toString()}else e();

Steg 3: Aktivera

LSSM-indikatorn är en grön markerad text LSSM V.4. Om du befinner dig i larmcentralen-spelet men inte ser den här indikatorn i det övre högra hörnet klickar du på tampermonkey-ikonen i din webbläsare och kontrollerar om omkopplaren för LSS-Manager-skript är inställd på on.

Om du har några problem kan du alltid kontakta Support.