Nastavení ⚙️

Nastavení všech modulů je prováděno centrálně v položce nastavení. Nastavení lze změnit pouze u aktivních modulů.

Plánuje se přidat možnost exportu a importu nastavení jako v LSSM V.3. Kromě toho bychom rádi poskytli možnost uložit nastavení vázané na profil. To znamená, že by již nebylo vázáno pouze pro konkrétní zařízení.

Změny

Jakmile uložíte změny a opustíte nastavení, hra se znovu načte pro aplikaci všech nastavení. Pokud změny neuložíte, není možné uzavřít nastavení. Dostanete informaci s nápovědou.

Obnovení nastavení

Upozornění: Pokud dojde k obnovení nastavení, nelze předchozí nastavení automaticky obnovit. Je nutno před obnovení vytvořit export původního nastavení.