Ustawienia ⚙️

Ustawienia wszystkich modułów są zarządzane centralnie w ustawieniach. Można zmienić tylko ustawienia aktywnych modułów.

W niedalekiej przyszłości chcielibyśmy zaoferować możliwość zapisywania ustawień związanych z profilem. Oznacza to, że ustawienia nie są już powiązane z urządzeniem.

Zmiany

Jak tylko wyjdziesz z ustawień i zapiszesz zmiany, gra załaduje się ponownie, aby z łatwością zastosować wszystkie ustawienia. Jeśli masz niezapisane zmiany, nie możesz zamknąć ustawień - otrzymasz małą podpowiedź.

Zresetuj ustawienia

Uwaga: jeśli zresetujesz ustawienia, nie można ich przywrócić bez wcześniejszego eksportu!

Moment.js

Ta sekcja zawiera informacje o tym, jak skonfigurować konfiguracje daty i czasu, m.in. w module zegar.

Używamy Moment.jsopen in new window by zaoferować duży wybór konfiguracji. Jeśli chcesz zobaczyć oryginalną dokumentację, możesz znaleźć ją tutajopen in new window.

Live-Editor

Wypróbuj swój własny format tutaj i zobacz podgląd na żywo! Zobacz informacje o konfiguracji poniżej.Zmienne

CategoryOutputDescription
MonthM     ...       current month (Number)
MM     ...       current month (Number with leading zeros)
MMM     ...       current month (Name, short form)
MMMM     ...       current month (Name)
Mo     ...       current month (enumerated)
QuarterQ         current quarter
Qo         current quarter (enumerated)
Day of MonthD     Day of Month
DD     Day of Month (with leading zeros)
Do     Day of Month (enumerated)
Day of YearDDD       Day of Year
DDDD       Day of Year (with leading zeros)
DDDo       Day of Year (enumerated)
Day of Weekd     ...       Day of Week (Number [Sunday is 0])
dd     ...       Day of Week (Name, Short form)
ddd     ...       Day of Week (Name, Short form enumerated)
dddd     ...       Day of Week (Name)
do     ...       Day of Week (Number, enumerated [Sunday is 0])
Week of Yearw     ...       Week of Year
wo     ...       Week of Year (enumerated)
ww     ...       Week of Year (with leading zeros)
YearYY     ...       Year (2 numbers)
YYYY     ...       Year (4 numbers)
AM / PMa     am / pm
A     AM / PM
Hourh     Hour (12h)
H     Hour (24h)
hh     Hour (12h, with leading zeros)
HH     Hour (24h, with leading zeros)
Minutem     Minute
mm     Minute (with leading zeros)
Seconds     second
ss     second (with leading zeros)

Krótkie formularze regionalne

DescriptionVariableExample
Date without leading zerosl
Date with leading zerosL
Date with month as a word (short form)ll
Date with month as a wordLL
TimeLT
Date with month as a word (short form) and timelll
Date with month as a word and timeLLL
Time with secondsLTS
Full date (short form) with timellll
Full date with timeLLLL

Normalny tekst

Jeśli chcesz dołączyć inne napisy do zegara takie jak godzina to wpisanie po prostu LTS godznia nie zadziała. W celu dołączenia tekstu, który nie powinien zostać sformatowany wstaw go w []. Przykładowo LTS [godzina] spowoduje wyświetlenie 11:13:27 godzina.