Inställningar ⚙️

Inställningarna för alla moduler hanteras centralt i inställningarna. Endast inställningarna för aktiva moduler kan ändras.

Det är planerat att lägga till en möjlighet att exportera och importera inställningarna som i LSSM V.3. Dessutom vill vi erbjuda möjligheten att spara inställningar profilbundna inom en snar framtid. Det betyder att inställningarna inte längre är enhetsbundna.

Ändringar

Så snart du avslutar inställningarna och har sparat ändringarna laddas spelet om så att alla inställningar enkelt kan tillämpas. Om du har ändringar som inte har sparats kan du inte stänga inställningarna, du får ett litet meddelande.

Återställ inställningarna

Varning: Om du återställer inställningarna, kan de inte återställas utan tidigare export!