Konfigurowalna lista budynków

Dostosuj filtry listy budynków!

This module has settings! Feel free to customize it to your liking.

Ten moduł pozwala dostosować i dodać filtry do listy budynków.

Masz możliwość dodania dodatkowych filtrów nad listą budynków. Będziesz w stanie:

  • Wybrać ikonę lub tekst dla każdego filtra
  • Dodać własne filtry
  • Wybierać, które budynki mają być wyświetlane dla każdego filtra

Przykład: Przykładowe układy filtrów

Ekran ustawień: Ustawienia