Ulepszone UM

Ułatwia ustawianie miejsc UM dzięki małym, przydatnym funkcjom

This module has settings! Feel free to customize it to your liking.

Ustawienie punktów UM ma kluczowe znaczenie dla tworzenie się niektórych misji, takich jak Katastrofa samolotu pasażerskiego. Jeśli nie chcesz korzystać z punktów UM innych osób, musisz ustawić własne. Ten moduł pozwala na łatwiejsze ustawianie punktów UM.

  • Wszystkie UMM wybranego typu są podświetlone
    • Kolor podświetlenia można zmienić w ustawieniach.
  • Jeśli znacznik opuści obszar widocznej mapy, zostanie cofnięty na środek mapy.
  • Możesz pokazać i ukryć każdy typ UM
    • Można to kontrolować, otwierając menu Ustaw nowe UM

Przykład