Rozszerzona lista misji

Rozszerza listę misji o kilka fajnych funkcji!

This module has settings! Feel free to customize it to your liking.

Ten moduł ma na celu ulepszenie listy misji.

Pozostały czas misji

To ustawienie pokazuje dokładny czas pozostały do zakończenia misji.

Pozostały czas tylko zielonych misji

W przypadku dezaktywacji to ustawienie pozwala na ustawienie czasu, aby również pokazywał, kiedy misja ma żółty status.

Oznacz misje

Możesz nacisnąć ikonę gwiazdki obok nazwy misji, aby pojawiła się na górze listy misji. Można to zrobić z listy misji lub na ekranie wezwania.

Pokaż zarobki

To pokaże średnie zarobki tego typu misji.

Rozszerzona lista połączeń