Zegar

W razie potrzeby wyświetla konfigurowalny zegar w różnych lokalizacjach.

This module has settings! Feel free to customize it to your liking.

Ten moduł pozwala zobaczyć w grze zegar, który można dostosować. Istnieje wiele różnych ustawień, których możesz użyć, aby dostosować je do swoich upodobań. Pomoc dotyczącą konfiguracji znajdziesz w ustawieniach.

Zegar można umieścić w dwóch miejscach:

  • Po lewej stronie paska nawigacyjnego Zegar na pasku nawigacyjnym
  • Jako nakładka Zegar jako nakładka na czacie

Format na powyższych obrazach to DD[th] MMM YYYY LTS.

Konfiguracja

Aby uzyskać informacje o konfiguracji, zobacz ustawienia.