Förbättrad chatt

Utökar chatten med några häftiga funktioner

This module has settings! Feel free to customize it to your liking.

Med denna modul läggs olika förbättringar till chatten.

Chattförbättringar

Denna modul är fortfarande under utveckling, den här beskrivningen kommer att uppdateras när nya funktioner läggs till.

Justera tidsformatet i chatten

Denna funktion ändrar tidsformatet i chatten. Du kan själv ställa in tidens format. Mer information om inställning av tidsformat finns här.