Förbättrad IP

Underlättar inställningen av intressepunkter genom små, användbara funktioner

This module has settings! Feel free to customize it to your liking.

Att placera intressepunkter är nödvändigt för att många meddelanden ska kunna genereras. Om du inte vill använda andra spelares POI eller av någon annan anledning placera din egen IP kan det vara en tråkig aktivitet.

För att göra placeringen enklare erbjuder denna modul följande förenklingar:

  • Alla befintliga intressepunkter av den valda typen är färgade.
  • Om markören rör sig utanför bildens räckvidd centreras kartan automatiskt på markören.

Exempel: Bos