Användar-ID

Visar respektive användar-ID i profilen och vid behov även ditt eget i navigeringsfältet

This module has settings! Feel free to customize it to your liking.

Vill du veta ditt eget användar-ID snabbt och komma åt din profil med bara ett klick? Med "User-ID" -modulen kan du göra detta genom att lägga till en länk till din profil i navigeringsfältet. För att undvika överfyllning av navigeringsfältet kan denna funktion inaktiveras i inställningarna, via 'Visa eget ID i navigeringsfältet 'aktiveras (de).

Användar-ID i navigeringsfältet

Dessutom visas respektive användares ID i varje profil. Användar-ID i en användares profil