Kort byggnadsinformation

Visar en kort information för varje byggnad när du flyttar musen över den på kartan.

Ofta vill du ha en snabb överblick över byggnadens status. Med den här modulen får du den viktigaste informationen om varje station, som visas på kartan när du flyttar musen över bilden.

Följande information ingår:

 • Namn på byggnaden
 • Antal parkeringsplatser (för stationer)
 • Antal fordon (för stationer)
 • Antal personal (för stationer)
 • Fordon på stationen med
 • Status
 • Namn
 • Fordonstyp
 • Antal tillgängliga sängar (sjukhus)
 • Antal tillgängliga klassrum (skolor)
 • Antal färdiga celler och totalt antal inom parentes (färdig + under uppbyggnad) för polisstationer

Så här ser det till exempel ut på en polisstation som har en utvecklad cell och en cell under uppbyggnad:

Ett exempel på polisstation