Dashboard

This module has settings! Feel free to customize it to your liking.

Sammanfattning

Sammanfattningen ger en snabb översikt över ditt antal byggnader och fordon.

Sammanfattning

Byggnader

Om du klickar på en kategori i byggnadsöversikten (t.ex.: "Ambulans") visas bara dessa byggnader.

Sedan klickar du på en byggnadstyp som ger en översikt över antalet fordon för byggnader av denna typ.

Fordon

Det finns också kategorier för fordonen. Ett klick på en kategori (t.ex.: "Mobil enhet") visar endast fordon i den kategorin. Detta ger dig en bättre överblick över fordonen per kategori.

Statusöversikt

I statusöversikten hittar du alla dina fordon i en tabell uppdelad på typ och status.

Du kan sortera tabellen genom att klicka på kolumnrubrikerna. Om du flyttar musen över bordet ser du en knapp med en bil, om du trycker på den knappen kommer du att se en lista över alla fordon som matchar typ och status. Du kan också snabbt växla fordon från status 5 till 6 eller vice versa i statusöversikten.

Statusöversikt

Fordonsstatusöversikt

Byggnadsöversikt

I byggnadsöversikten får du en snabb och enkel översikt över alla dina byggnader.

Du ser per byggnadstyp hur många du har och hur många tillägg du har för den byggnadstypen. Efter antalet förlängningar, mellan parentes () kan du se hur många som är aktiva. Instrumentpanelen beräknar också automatiskt det maximala antalet möjliga byggnader och / eller tillägg av en typ.

Byggnadsöversikt

Översikt över kontrollrummet

Kontrollrumsöversikt

Denna funktion är fortfarande under utveckling, därför finns ingen information tillgänglig här.